FANDOM


Nowicjusz - nowy członek RMP, który jeszcze nie został pełnoprawnym członkiem. Nie należy on do żadnego kręgu.

UprawnieniaEdytuj

Nowicjusz ma takie same uprawnienia jak pełnoprawni członkowie z wyjątkiem:

  • nie może brać udziału w głosowaniach,
  • może używać magii tylko w ramach ćwiczeń,

AwansEdytuj

Nowicjusz może awansować na pełnoprawnego członka, jeśli zda odpowiedni egzamin, który jest przeprowadzany przez Mistrza lub osobę z Certyfikatem Egzaminatora. Do egzaminu można przystępować w dowolnym terminie, lecz jeśli nowicjusz nie zda, może ponownie przystąpić do egzaminu dopiero po upływie dwóch miesięcy.

Jeśli nowicjusz zda egzamin, może być mianowany pełnoprawnym członkiem RMP, jeśli Mistrz wyrazi zgodę. Składa wtedy specjalną przysięgę przed Kapłanem (lub Arcykapłanem), której tekst jest zapisany w Księdze Rytuałów.

Szczegóły dotyczące egzaminów ustala ustawa o egzaminach.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki